Tilbage til forsiden

Køb/salg

Her kommer information som er godt at vide når du skal sælge eller udleje din lejlighed. 

Udlejning

Nedenfor er der beskrevet lidt praktiske forhold omkring udlejning af din lejlighed.

Hvis du har forslag til andre praktiske ting der burde være med, så ring til Jan på tlf. 55 73 74 91. 

Du skal give Bent besked, når du udlejer lejligheden. Han skal også have et kopi af lejekontrakten, der skal godkendes af bestyrelsen.

Som ejer er det dig foreningen/bestyrelsen kontakter om foreningsforhold. Det er også dig der er forpligtet til, at formidle relevante oplysninger videre til lejeren.

Når en lejer flytter ind/fraflytter, er det en god idé at aflæse varme- og elmåler. 

Du skal kontakte Brunata når der skal aflæses varmemåler. Brunata har tlf. 55 72 90 07. Ekstraordinær aflæsning af varmemåler er på din regning.

Ved ind- og fraflytning bør du aflæse el-måleren sammen med lejeren.

Da du ikke kender lejerens forbrug af vame og el, er det en god idé at tænke over indskuddets størrelse. Så kan du slippe for eventuelle afregningsproblemer, når lejeren til sin tid fraflytter. 

Kontakt 5. maj gaardenProgrammering og design afThomas ChristensenMalene Hald